Historia Nysy

Nysa Śląski Rzym i Twierdza Nysa to dwie  nazwy  i dwa oblicza miasta.

Nysa stolica księstwa biskupiego nazywana kiedyś Śląskim Rzymem, Twierdzą nyską a dziś określana także jako Turystyczny Rzym.

Pierwsza nazwa wiązała się  z  dużą liczby kościołów (dziś jest ich tylko 13), nieograniczonej władzy biskupów oraz Fontanny Trytona wzorowanej na rzymskiej  fontannie Berniniego.

Dzięki właśnie rozległym  fortyfikacjom powstało kolejne określenie-Twierdza nyska-Festung Neisse. W nyskich fortyfikacjach byli więzieni m.in. markiz La Fayette czy Charles de Gaulle.

Dziś Nysę często określa się Turystycznym Rzymem, bo jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak parafrazując wszystkie drogi turystów prowadzą do dawnej stolicy biskupiego księstwa – Nysy.

Reasumując, to niezwykłe bogactwo zabytków, mroczne tajemnice Twierdzy, bliskość jeziora i gór  corocznie przyciąga rzesze turystów.

 

Czytaj dalej Historia Nysy